Belastingdienst

ANBI status. 

Wat is ANBI of wat heb ik er zelf aan? Klik hier

 • Naam: Stichting BuitenZinnig
 • KvK Rotterdam: 65438256
 • RSIN: 856112434
 • Contactgegevens: H. Roland Holst-erf 308, 3315 TK, Dordrecht
 • IBAN: NL59 RABO 0321 3605 75 t.n.v. Stichting BuitenZinnig
 • Algemene doelstelling
 • Beleidsplan
 • Het bestuur bestaat uit 3 leden:
  • Voorzitter, J. van de Velde
  • Penningmeester, P. Zuijdweg
  • Secretaris, O. Oevering
  • Bestuurslid,  mw A. de Vries
 • Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hun in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (Bron: statuten van Stichting BuitenZinnig)
 • Verslag uitgeoefende activiteiten: activiteiten worden weergegeven in de Nieuwsbrieven. Deze zijn op verzoek na te sturen. Ook zullen veel aankondigingen gedaan worden via Facebook.
 • Financiële verantwoording