Doelstelling Maatschappelijk

participatie_150_150_cy_c_c_0_0_yIn eerste instantie kan een VoedselBos gezien worden als een duurzaam project waarbij er grote voordelen zijn ten opzichte van de traditionele landbouw (monocultuur). Er wordt goed gekeken naar de functie van planten en de relatie met hun omgeving. We hebben gezien wat een VoedselBos qua duurzaamheid voor ons kan betekenen. Maar welke functie kunnen wij maatschappelijk geven aan een VoedselBos? Eten is van oudsher een samenbindend moment van de dag. Als eten ons zo verbindt, hoe mooi is het dan om een bos te hebben, waar voedsel gedeeld kan worden en tegelijkertijd contact ontstaat tussen mensen. We leven in een zeer individualistische tijd. We hebben onze eigen dagbesteding, zijn daar druk mee, maar wie woont er eigenlijk naast ons? Wie is onze naaste?

Een VoedselBos kan mensen bij elkaar brengen. In de stilte van het bos kun je tot jezelf komen door te genieten van de inrichting en  omdat er veel valt te ontdekken. Een VoedselBos is er niet alleen voor volwassenen. Kom eens kijken met uw kind en neem uw kind aan de hand mee door het bos. Natuurlijk willen we daar als vrijwilligers graag bij helpen. We kunnen achtergronden vertellen of gewoon op een bankje zitten en genieten van wat er te zien is. Onze passie is aanstekelijk, waardoor we elkaar kunnen helpen. Kennis kunnen we delen Wij nodigen graag de scholen uit om te komen kijken en leren.

Bos en bomen zijn belangrijk voor  mensen. Mensen hechten aan bos omdat ze er mooie, rustvolle, leuke maar ook misschien spannende en interessante ervaringen mee hebben opgedaan. Denk aan het bos dat in de lente bedekt is met een uitbundig bloementapijt, aan die lange boswandeling in de zomer of een onverwachte ontmoeting met het wild dat zich in een bos kan schuilhouden. Deze ervaringen zorgen ervoor dat mensen zich betrokken voelen bij bos en het behoud ervan en daarmee het behoud van de biodiversiteit.  Wie heeft er niet van gedroomd om door een bos te lopen en zo langs het pad lekkere frambozen, appels, hazelnoten en tamme kastanjes te verzamelen? Deze droom komt uit in een VoedselBos.

De maatschappelijke mogelijkheden waartoe het VoedselBos kan dienen is enorm. “Binnenlands Bestuur” schrijft in een publicatie van 14 januari 2015 het volgende:

  • Groene buurtinitiatieven kunnen voor minder geld meer maatschappelijke waarde creëren dan gemeenten zelf voor elkaar krijgen;
  • 360 initiatieven staan geregistreerd;
  • 121 op het terrein van groen en openbare ruimte;
  • Gezamenlijk bereiken die groene initiatieven meer dan 146.000 personen;
  • Er zijn bijna 4400 vrijwilligers bij betrokken en 89 betaalde krachten;
  • Samen beheren ze 350 hectare grond;
  • De projecten dragen, naast groenbeheer, bij aan waarden zoals duurzaamheid, participatie, zelfredzaamheid en sociale cohesie.