ProefTuin en ProefLokaal van start!

19 maart 2018

Zoals u reeds heeft kunnen lezen heeft stichting BuitenZinnig een pand met de nieuwe naam het ProefLokaal gekregen, in samenwerking met stichting De Hoop, van waaruit zij de ProefTuin gestalte gaat geven. We kunnen ons zo voorstellen dat dit vragen oproept. Het is daarom tijd voor wat verheldering:
De realisatie van de ProefTuin is een cruciale stap in de richting van VoedselBos BuitenZinnig. In de ProefTuin kunnen en zullen we meerdere gewassen in gaan zaaien, zowel eenjarig (groenten en kruiden) als meerderjarig (struiken en bomen). De groei en bloei en de vruchten, noten en zaden die hieruit voortkomen (of niet) geven ons een beeld van wat het goed doet op Dordtse grond en wat moeite heeft om hier te aarden. Het geheel is een proef; de inrichting, het ontwerp, de participatie van vrijwilligers en het Dordtse volk en mensen van buitenaf, de samenwerking met de Hoop en stichting BuitenZinnig uitgroeiend naar een professionele organisatie met hart voor de medemens en een nieuwe manier van voedsel verbouwen. We kunnen testen hoe we gaan draaien, we kunnen processen waar nodig bijstellen. En vooral kunnen we keuzes leren maken, waardoor we strakjes, als VoedselBos BuitenZinnig verrijst, een enorme voorsprong geven.
We beginnen met de inrichting van het pand zelf. Proeflokaal BuitenZinnig is leeg. ProefTuin BuitenZinnig is ook leeg. Beide dienen opgevuld te worden; tot kantoor van waaruit we alles kunnen coördineren en mensen kunnen ontvangen en tot moestuin en een voedselbos in het klein, waarin we allerlei processen kunnen testen, zowel op het gebied van voedselproductie, als op maatschappelijke participatie-niveau.
De naam ‘ ProefTuin’ duidt ook daadwerkelijk op proeven. De tuin wordt geen geijkte moestuin; er zullen uiteraard planten in komen die iedereen kent, maar ook minder bekende gewassen en vergeten groenten zullen we wortel laten schieten en vruchten laten dragen. En samen gaan we die proeven. Letterlijk. Wat bijna vergeten was, zal herleven. In onze kennis en in onze smaak.
Stichting BuitenZinnig heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. In de praktijk houdt dit in dat als iemand een contract van enkele jaren met ons aan wil gaan, zij een deel (percentage van het af te dragen loonheffing, dus 40-60%) terug kunnen krijgen bij de belastingaangifte. Het kan niet anders dan dat dit gegeven bedrijven en organisaties aantrekt die zowel het maatschappelijk belang als de waarde van anders met onze voedselvoorziening omgaan, hoog in het vaandel dragen.
En nee, vrees niet dat VoedselBos BuitenZinnig door dit alles minder focus krijgt. Zij krijgt juist meet gestalte. ProefLokaal en ProefTuin BuitenZinnig zijn solide sporten op de ladder die leidt tot VoedselBos BuitenZinnig. Ontegenzeglijk. Met een partner als stichting De Hoop, gedreven professionals die hun vak en hun medemens serieus nemen, voelen wij ons sterker dan ooit tevoren.
Wilt u nu iets betekenen? Word vrijwilliger. Of doe een donatie aan ons, hoe klein ook, het helpt. Met kleine bedragen kunnen wij grootse dingen doen.
Stichting BuitenZinnig wil iedereen bedanken die betrokken is geweest; de hele lange weg of een fragment. Ons open karakter blijft staan als een huis. En zoals de Vlaamse dichter Guido Gezelle eens sprak: “Dankbaarheid is een bloem die slechts in weinig hoven bloeit” weten wij: in onze hof bloeit zij en wij zullen haar aanplanten in onze ProefTuin, alwaar zij zal bloeien, tot een bos. Een voedselbos: VoedselBos BuitenZinnig.