Zomerhitte

Stichting BuitenZinnig wil waar mogelijk kunnen beschikken over materialen die hergebruikt kunnen worden. De stichting heeft contacten met allerlei bedrijven die dergelijke gebruikte materialen normaliter als restproduct zien en de bereidheid hebben om ons dit ‘afval’ te schenken.

Het Dordtse bedrijf Gebroeders Kloens B.V. (grond-, straat- en rioolwerken) was bereid om ons tot nu toe ruim tweeduizend tegels te leveren, die normaliter in de puinbreker beland zouden zijn. De tegels zijn afkomstig van de renovatie van stoepen in de wijk Stadspolders.

Voor ons zijn de tegels van groot belang; we willen op het terrein van ProefTuin BuitenZinnig een tweetal gebouwen neerzetten, die uiterlijk lijken op joerts (van oorsprong Mongoolse nomadentent). Deze gebouwen hebben een stevig fundament nodig en de óude’ stoeptegels zijn hier ideaal voor.

De afgelopen weken is de temperatuur heel hoog geweest en we hadden aanvankelijk niet de verwachting dat er veel gedaan zou worden, echter: niets bleek minder waar. Met vereende krachten gingen onze vrijwilligers aan het werk en voor we het wisten is er meer dan 20 duizend kilo versleept! Er zijn (naar schatting) ongeveer 2 duizend tegels nodig per joert, dus we zijn al halverwege. Petje af voor de vrijwilligers!

Stichting BuitenZinnig is nog in gesprek met Kloens B.V. omtrent een vervolg; hoe prachtig zou het zijn als we het hele fundament zouden kunnen leggen?

Er gebeurt inmiddels van alles in en rond ProefTuin BuitenZinnig. Met het aantal werkzaamheden neemt ook het aantal vrijwilligers toe, zij het mondjesmaat. Er zijn nog vele handjes nodig om ProefTuin BuitenZinnig als project te verwezenlijken.

Spreekt ProefTuin BuitenZinnig je aan, schroom niet en meld je aan of laat je aanmelden door je begeleiding of familie! Stuur een mail naar info@stichtingbuitenzinnig.nl of vind ons contactformulier op onze website: www.stichtingbuitenzinnig.nl