Wat doen wij?

VoedselBos BuitenZinnig is een gewoon bos, maar het heeft iets extra’s omdat er  allemaal gewassen in staan waarvan delen eetbaar zijn. Het VoedselBos staat voor duurzaamheid. Oftewel: maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken.

Mensen zijn er veelal op gericht om geld te verdienen en van de welvaart te genieten. Daarbij worden er nogal eens keuzes gemaakt die op langere termijn niet gunstig zijn voor het leefklimaat op aarde. De mensheid van nu heeft ook een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties zodat ons nageslacht ook gezond kan leven.

Onze huidige manier van voedsel verbouwen is niet duurzaam. De landbouw zorgt wereldwijd voor een flink aantal problemen, zoals:13942221_1088001801294011_257193495_n

• CO2 uitstoot,
• Achteruitgang van bodemleven en bodemvruchtbaarheid,
• Uitspoeling van belangrijke voedingstoffen in de bodem,
• Achteruitgang van de biodiversiteit door monoculturen, doordat er slechts één gewas verbouwd wordt,
• Toename van resistentie bij planten voor ziekten en bij dierenplagen voor bestrijdingsmiddelen waardoor er steeds nieuwe en veelal schadelijkere chemicaliën gebruikt moeten worden,
•Verschraling van het voedselaanbod, omdat landbouwers zich richten op het verbouwen van slechts enkele gewassen die op de wereldmarkt goed geld opleveren.

Het is een uitdaging om bovenstaande problemen aan te pakken. Willen we de aarde ook voor de komende generaties leefbaar houden dan moet de agrarische sector oplossingen vinden voor deze problemen. Als we kijken waarom deze problemen met de huidige landbouw optreden dan zijn er twee fundamentele redenen die problemen veroorzaken. Dat zijn monoculturen en het gebruik van eenjarige gewassen.

Monoculturen
Door grootschalig één gewas te verbouwen creëren we een onnatuurlijke omgeving waarbij de natuur de opdracht geeft dit op te ruimen. Er ontstaat een paradijs voor organismen die op dat gewas parasiteren. Hierdoor zullen ze zo massaal voorkomen dat we wel aan plaagbestrijding moeten doen.

Eenjarige gewassen
Eenjarige gewassen bedekken de grond slechts een deel van het jaar. De rest van het jaar ligt de grond braak en krijgen voedingstoffen de kans om weg te spoelen. In de natuur groeit er nooit slechts één gewas. Doordat er verschillende gewassen door elkaar groeien die ten opzichte van elkaar en de bodem allen een eigen functie hebben, komt er geen opdracht tot vernietiging en dus ook geen plaagorganismen. Een groot bijkomend voordeel is dat mensen weer in verbinding raken met het voedsel dat zij eten en dat het voedsel weer georiënteerd raakt op mensen en niet op een anonieme afnemer ver weg.

In een bos worden voedingsstoffen beter vastgelegd omdat er grote hoeveelheden organisch materiaal ontstaan die als voeding dienen en waardoor veel CO2 uit de atmosfeer wordt aangetrokken. Dit in tegenstelling tot een landbouwgebied dat juist CO2 uitstoot veroorzaakt, omdat het organisch materiaal verdwijnt. Het lijkt logisch dat onze landbouw beter gebaseerd kan worden op het ecosysteem “bos”. Als we dat voor elkaar krijgen, in plaats van een eenjarige monocultuur dan zou dit een enorme bijdrage aan een duurzame samenleving betekenen!

Het VoedselBos is een landbouwmethode die precies dat beoogt. Het gaat dan niet alleen om de voedselproductie, maar het moet er ook aangenaam vertoeven zijn. Niet alleen onze vrijwilligers, maar ook dieren zullen er een plekje vinden waarvoor in onze huidige industriële landbouw geen plek meer is. De focus zal vooral liggen op kleinschaligheid. De oogst zal handmatig met de hulp van vrijwilligers binnengehaald worden. Juist doordat er veel verschillende gewassen groeien en bloeien kan er van het vroege voorjaar tot de late herfst geoogst worden waardoor er een hoeveelheid geproduceerd kan worden die vergelijkbaar is met de monocultuur. Maar dat dan wel zonder gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en met niet al te veel moeite. Verwacht kan worden dat na 15 tot 20 jaar een stabiele productie bereikt is. Wel is het mogelijk een variant te bedenken waarbij eenzelfde gewas op rijen wordt aangeplant.

Blijkbaar houden we je nog steeds geboeid! Tijd om in te gaan op het onderwerp Permacultuur!