Belastingdienst

Stichting BuitenZinnig is een Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gecertificeerd ‘Erkend leerbedrijf’ en heeft stageplekken voor de volgende opleidingen:

 • VMBO – BORIS (niveau 1)
 • Assistent bouwen, wonen en onderhoud (niveau 1)
 • Assistent plant of (groene) leefomgeving (niveau 1)
 • Medewerker Groen en Cultuurtechniek (niveau 2)
 • Vakbekwaam Medewerker Teelt (niveau 3)
 • Opzichter/uitvoerder groene ruimte (niveau 4)

Stichting BuitenZinnig

 • Naam: Stichting BuitenZinnig
 • KvK Rotterdam: 65438256
 • RSIN: 856112434
 • Contactgegevens: Assumburg 131, 3328BD Dordrecht
 • IBAN: NL59 RABO 0321 3605 75 t.n.v. Stichting BuitenZinnig
 • Algemene doelstelling
  • Doelstelling Duurzaamheid
  • Doelstelling Maatschappelijk
 • Beleidsplan
 • Het bestuur bestaat uit 3 leden:
  • Voorzitter, J. van de Velde
  • Penningmeester Paul Meijers
  • Secretaris Joost van der Ven
 • Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hun in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (Bron: statuten van Stichting BuitenZinnig)
 • Verslag uitgeoefende activiteiten: activiteiten worden weergegeven in de Nieuwsbrieven. Deze zijn op verzoek na te sturen. Ook zullen veel aankondigingen gedaan worden via Facebook

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Buitenzinnig heeft de ANBI status. Dit betekent dat donaties aan onze stichting in zowel geld als in natura aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting die u betaald. Dit geldt voor zowel particulieren als ook voor bedrijven. Bedrijven kunnen altijd gebruik maken van de voordelen van de ANBI status. Zij hebben geen overeenkomst nodig en zijn daarbij drempelvrij. ​ Voor particulieren is dat anders. Elk persoon mag giften opgeven aan de Belastingdienst, mist de gift wordt gedaan een aan bedrijf instelling met de ANBI status. Echter geldt voor de hoogte van de gift een drempel. Deze drempel is afhankelijk van het inkomen. Sluit deze persoon een overeenkomst met een organisatie en doet dit voor een minimale looptijd van 5 jaar, vervalt deze drempel en kan de volledige donatie worden afgetrokken op de aangifte inkomstenbelasting. Dit kan een voordeel opleveren tot wel 52%!

Deze overeenkomst hoeft niet bevestigd te worden bij de notaris, dus kan snel geregeld worden. Wat je hiervoor moet doen, is een van de formulieren hiernaast downloaden, 2x printen en invullen. Stuur het geheel op naar:

Stichting BuitenZinnig

Assumburg 131, 3328 BD Dordrecht

Per mail versturen mag ook naar info@stichtingbuitenzinnig.nl

Je ontvangt na ondertekening door onze stichting, één exemplaar voor jou bestemd retour.

TIP: als je ook een doorlopende machtiging afgeeft, heb je er geen omkijken meer naar. Wij zorgen dat dat de donatie op tijd van uw rekening wordt afgeschreven.

De plek
waar je welkom bent.